Varna točka

KONTAKTIRANJE VARNIH TOČK V ČASU KORONAVIRUSA (klikni tukaj) >>

Predstavitev projekta Varnih točk
 
Varna točka je posebno označen javni prostor, namenjen otrokom, da se vanj zatečejo v primeru, če se znajdejo v kakršnikoli stiski na
mestnih ulicah – so se izgubili, grozijo jim sovrstniki, ne morejo priti domov ali v stik s starši, so bili priče kaznivemu dejanju…
Potrebe, iz katerih izhaja program:
Program nastaja zaradi različnih potreb, ki v lokalni skupnosti oz. mestih niso zadovoljene:
– otroci in mladostniki so izpostavljeni pritiskom staršev in šole in se pogosto znajdejo v stiski;
-otroci in mladostniki se počutijo ogrožene  s strani svojih vrstnikov in so žrtve medvrstniškega nasilja;
– v mestih ni dovolj prostorov, kjer bi se otroci počutili dovolj varno, da bi se zatekli po pomoč.
Kaj so Varne točke:
Varna točka je posebno označen javni prostor, namenjen otrokom, da se vanj zatečejo v primeru, če se znajdejo v kakršnikoli stiski na
mestnih ulicah (so se izgubili, grozijo jim sovrstniki, ne morejo priti domov ali v stik s starši, so bili priče kaznivemu dejanju …).
Varne točke se lahko nahajajo v različnih lokalih (frizerski salon, lekarna, knjižnica, mladinski center …), ki zadostujejo kriterijem za
varno točko in kjer je prisotno osebje, ki je prostovoljno pripravljeno otroke trenutno zaščititi, jim svetovati in jim nuditi osnovne
informacije ali pomoč.
Pogoji za Varne točke:
-zaposleni so prostovoljno pripravljeni sodelovati v projektu;
-Varna točka se nahaja na mestih, v bližini šol, ob potek šola-dom, v mestnih središčih, v
  bližini blokovskih naselij, v bližini kriminalnih središč, na mestih kjer se otroci zbirajo;
– Varna točka je dostopna otrokom;
-Varna točka je odprta tekom celega dneva in po možnosti tudi zvečer,
-Varna točka ima prostor (stol), kjer se otrok lahko usede in počaka, če je osebje zasedeno.
Cilji:
1. Omogočiti »Prvo pomoč otrokom v stiski”. Pomiriti čustveno zmedenega in prestrašenega otroka;
2. »Zagotoviti anonimnost in se izogniti stigmatizaciji.«  Otrokom omogočiti, da se po pomoč zatečejo v tak prostor, kjer ne bo
takoj vidno, da so iskali pomoč;
3. »Vzpostaviti bližnjico do strokovne pomoči” Pomoč pri reševanju problema, Varna točka blaži otrokovo trenutno stisko in ga
napoti na druge organizacije, kjer lahko dobi strokovno pomoč;
4. “Graditi varnost na zalogo” Ustvariti ozračje večje varnosti – psihološka podpora npr. na poti iz šole.
Ciljna skupina:
So  otroci in mladostniki v starosti med 6 in 18 let, ki zaradi osebne stiske potrebujejo nasvet ali pomoč. Otroci so s projektom seznanjeni
preko plakatov in urnikov, ki jih prejmejo v šoli, o projektu jih seznani tudi njihov razrednik.