Mesečni arhiv: maj 2020

Uspešen zaključek virtualnega 30. nacionalnega Otroškega parlamenta

»Pripravljeni smo na vseživljenjsko učenje.« »Ne smemo biti zaslepljeni le z zaslužkom. Misliti moramo tudi drug na drugega, kar nam kaže tudi zdajšnja situacija.« »Šole bi morale bolj spodbujati našo ustvarjalnost, izvirnost, kreativnost ter praktičnost,« tako so mladi spregovorili o svoji poklicni prihodnosti.

 

Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) je skupaj z mladimi parlamentarci uspešno preselila razpravo 30. nacionalnega Otroškega parlamenta na splet. Preko spletne platforme OPIN.ME je potekala bogata virtualna razprava na temo Moja poklicna prihodnost, vse od 9. aprila do 3. maja 2020. Mnenja mladih parlamentarcev so bila konstruktivna in resna! 

O letošnji temi Otroškega parlamenta – Moja poklicna prihodnost, so se mladi parlamentarci v osnovnih šolah pogovarjali že od začetka šolskega leta. A je virus posegel tudi na to področje in prekinil diskusije na regijskih nivojih. Zato smo si v ZPMS kljub temu prizadevali poiskati rešitev, ki bi mladim omogočila participacijo. Vsem sodelujočim smo želeli dati glas in možnost, da izrazijo svoja mnenja in da jih slišimo. To smo naredili s spletno platformo OPIN.ME, ki je omogočila popolnoma novo obliko razprave in novo priložnost za aktivno sodelovanje otrok in mladih. Ti so podajali mnenja na eno ali na vse podteme znotraj naslovne teme: Moj poklic: skrbi, pričakovanja, znanja in veščine; Poti do mojega poklica; Poklici sedanjosti in poklici prihodnosti; Slovenija, Evropa, svet – pozitivno, negativno, zanimivo.

Z udeležbo smo zadovoljni, še posebej smo zadovoljni z razmišljanji naših mladih. Mnenja so bila vsebinska, konstruktivna in resna. Glavni poudarki pa so naslednji – mladi menijo/razmišljajo:

– Želimo si poklica, v katerem bomo uživali in ga radi opravljali, hkrati pa bomo zanj dostojno plačani.

– Pri odločitvi za poklic moraš najprej poslušati sebe. Starši naj bodo svetovalci, ki nas pri odločitvah usmerjajo in podpirajo.

– Velik vpliv na izbor poklica imajo mediji, vendar ti predstavljajo le nekatere prednosti izbranih poklicev, kot sta denar in slava.

– Šole bi morale bolj spodbujati našo ustvarjalnost, izvirnost, kreativnost ter praktičnost.

– Priprava na opravljanje želenega poklica vsebuje tudi ovire, ki jih moraš premagati. Vsaka premagana ovira te utrdi in ti da novo izkušnjo.

– Potrebna bodo znanja na več področjih. Poklici prihodnosti se bodo spreminjali. Pripravljeni moramo biti na vseživljenjsko učenje. Velik vpliv na poklice prihodnosti bo imela tehnologija, ki pa ne bo smela prevladati.

– Od posameznika je odvisno, kakšno pot do poklica si bo izbral. Izobrazba je pomemben del poti, prav tako pa so pomembne tudi izkušnje.

– Naš izobraževalni sistem ponuja veliko možnosti.

– Veliko pozitivnega vidimo v tem, da bi delali v tujini (boljše delovne razmere, višja plačila). Sicer nas pa skrbi diskriminacija (da si kot tujec preobremenjen z delom, nizko plačilo).

– Z veliko možnostmi študija in zaposlovanja izven Slovenije se pojavlja tudi večja konkurenca, ki se je moramo lotiti z izobrazbo, znanjem in izkušnjami. Zaposljivost zunaj Slovenije je morda večja, vendar ne smemo biti zaslepljeni le z zaslužkom. Misliti moramo tudi drug na drugega, kar nam kaže tudi zdajšnja situacija.

————————————————————