O društvu

Društvo prijateljev mladine občine Žalec je prostovoljna, nevladna, neprofitna, človekoljubna organizacija, zaščitnica otrokovih pravic, ki pri svojem delu temelji na prostovoljnem delu, solidarnosti in pozitivnih medosebnih odnosih.

Društvo načrtuje in izvaja prostočasne programe za otroke, mladostnike in njihove družine ter deluje v javnem interesu in v javno dobro na področju izvajanja družinske politike v občini Žalec
Temeljni cilj delovanja društva je:
–    dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin,
–    zastopanje in uveljavljanje njihovih interesov, potreb in pravic,
–    razvijanje vrednot prostovoljnega dela,
–    vzgoja in vključevanje v neformalne oblike izobraževanja.

Postani član - Pristopna izjava.pdf
Statut društva.pdf