NACIONALNI MESEC SKUPNEGA BRANJA 2019 IN BEREMO SKUPAJ

Društvo prijateljev mladine Žalec deli sporočilo Društva Bralna značka Slovenije pod okriljem Zveze prijateljev mladine.

Prve informacije za bralno leto 2019/2020 bodo dobile vse centralne osnovne šole, vrtci ter splošnoizobraževalne knjižnice po Sloveniji.

Vse informacije se nahajajo na spletni strani www.bralnaznacka.si.

Posebej bi pri Društvu Bralna značka Slovenije želeli opozoriti na Nacionalni mesec skupnega branja in projekta Beremo skupaj.

Letošnji NMSB 2019 bo trajal od 8. septembra (mednarodni dan pismenosti) do 13. oktobra (zaključek Tedna otroka®). Financerja in partnerja letošnje akcije sta Ministrstvo za kulturo in Slovenska nacionalna komisija za UNESCO, kot partnerji pa se pridružujejo tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Andragoški center Slovenije, ki skrbi za spletno podporo NMSB 2019, ter Javna agencija za knjigo RS.

Spletna stran že deluje, tako lahko v spletni dogodkovnik (https://nmsb.pismen.si/vnos) že vpišete dogodke, dejavnosti, projekte ali programe, ki jih boste izvedli v času NMSB 2019. Če ste sodelovali pri lanski skupni akciji in ste dogodke že vpisovali, se prijavite  z uporabniškim imenom in geslom, ki ga že imate. Vsi drugi se boste seveda lahko registrirali letos.

Letošnja novost je, da bo spletni dogodkovnik za vnose in načrtovanje bralnih dejavnosti »odprt« vse leto!

Vabimo vse šole, vrtce in splošnoizobraževalne knjižnice, da všečkate FB profil projekta.

Več o NMSB projektu in celotni dokumentaciji v zvezi s prijavami na projekte, seminarje in simpozije, Bralnica 2020, informacije v zvezi s sofinanciranjem itd., ki si jo lahko naložite in natisnete, se nahaja na tej povezavi >>